Posts Tagged ‘WWF’

En büyük şirketler emisyon azaltma hedeflerini belirledi

Ceres, Calvert Investments ve WWF, Fortune 100 ve Global 100 sıralamasında yer alan ve aralarında dünyanın en büyük şirketlerinden bazılarının da bulunduğu firmaların çevresel uygulamalarını araştırdı. Bu araştırmanın sonuçlarına dayanarak hazırlanan raporda bu şirketlerin büyük bir çoğunluğunun sera gazı emisyonlarını azaltmak için en azından kısa vadede bir hedef belirlediği ortaya çıktı.

Rapora göre bu iki sıralamada yer alan toplam 173 şirketin 96’sı sera gazı azaltma hedefi koydu. Büyük bir çoğunluk kısa vadede emisyonlarını azaltma planı ortaya koyarken toplamdaki şirketlerin üçte biri 2020’ye kadar bir hedef belirledi. Değerlendirmeye alınan tüm şirketlerin %10’undan daha azı ise 2050 ve sonrası için emisyonlarını azaltmayı amaçlıyor.

Ayrıntılar için:

http://www.greenbiz.com/blog/2012/12/20/largest-companies-setting-emissions-reduction-targets

2012 Londra Olimpiyat Oyunları “en yeşil” olma hedefinin gerisinde

Olimpiyat oyunlarının çevresel etkisi üzerine hazırlanan yeni bir rapora göre “gelmiş geçmiş en yeşil olimpiyat” olması planlanan 2012 Londra Olimpiyatları çok daha yeşil olabilirdi. WWF ile BioRegional tarafından hazırlanan raporda enerji, atık ve kaynakların kullanımı gibi en önemli meselelerin yanı sıra kamu sağlığına edeceği etkiler açısından da 2012 Londra olimpiyat idaresinin eksikleri olduğu belirtildi. İki yeşil kuruluş da tüketilen enerji miktarı kadar yeni yenilenebilir enerjinin üretilmeyecek olmasından dolayı oyunların ne sıfır karbonlu ne de sıfır atıklı olacak şekilde gerçekleştirilebileceği görüşünde. Kısmen sponsorların ya da başlıca ticari ortakların faaliyetleri nedeniyle adil ticaret (fair trade) ürünlerini kullanma ve yerel olarak yetiştirilen yiyeceklerden yararlanma gibi pek çok fırsatın kaçırıldığı ifade edilen rapor, hava kalitesinin hedeflerin altına düşebilme ihtimalini de gerçekçi buldu.

Ayrıntılar için:

http://www.euractiv.com/climate-environment/london-2012-falls-short-greenest-news-514049

Seyahat sayısını azaltan şirketler 2.4 milyon sterlin tasarruf etti

İngiltere’nin önde gelen beş şirketi, WWF’nin iş uçuşlarını azaltma programı sayesinde iki yıl boyunca ortalama 2.4 milyon sterlin tasarruf etti. WWF’nin isimlerini açıklamadığı bu şirketler, iş seyahati yoğunluklarını %40 oranında azaltarak karbon emisyonlarını da 3,600 ton aşağı çekmeyi başardılar.

WWF’nin “One in Five Challenge” isimli bu programı şirketlerin önüne beş yıl içinde iş seyahatlerini  %20 oranında azaltma hedefini koyuyor. Kampanya grubunun toplamda 12 üyesi bulunuyor, üyeler  arasında Lloyds TSB, Sky ile Marks and Spencer gibi markalar yer alıyor.

WWF’nin yayınladığı en güncel verilere göre programa katılan ve toplamda 300,000’den fazla çalışanı temsil eden şirketler, şimdiye kadar 74,000 iş seyahatini gerçekleştirmeyerek toplamda 21 milyon sterlin tasarruf etti ve emisyonlarını 26,000 tondan fazla azalttı.

Ayrıntılar için:

http://www.businessgreen.com/bg/news/2184780/companies-save-gbp24m-wwf-grounds-corporate-flights

Hangi ülkede en çok yeşil teknoloji şirketi kuruluyor?

WWF (Dünya Doğal Yaşamı Koruma Vakfı) ile çok uluslu araştırma şirketi Cleantech Group 38 ülkeyi yeni kurulan yeşil teknoloji firmalarını ticarileştirme becerilerine göre puanladı. Buna göre Danimarka ile İsrail listenin en başında yer alırken ABD beşinci, Kanada ise yedinci sırada bulunuyor.

Yenilikçi şirketlerin hangi ülkelerde ortaya çıkabileceğini belirlemeyi hedefleyen araştırma Hindistan ve Çin gibi gelişmekte olan ülkelerin yerini 12. ve 13. sıralar belirledi, ancak bu ülkelerin önümüzdeki yıllarda pek çok basamak atlayacağı tahmininde bulundu. Araştırmada bu ülkelerdeki güçlü temiz teknoloji üretimine, “desteğini gittikçe artıran hükümetlere, yatırım yapmak için bekletilen büyük miktarlarda paraya ve yerel pazarların devasa büyüklüğü”ne dikkat çekildi.

Ayrıntılar için:

http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/canada-places-7th-in-creating-green-tech-firms/article2350487/

Enerji Raporu: Gezegenimiz için temiz enerji

İki yıllık bir araştırmanın ürünü olan ve WWF ile Ecofys işbirliğiyle hazırlanan Enerji Raporu (The Energy Report) yayınlandı. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden kaçınmak için, sürdürülebilirliği olmayan enerji modellerinden bir an önce uzaklaşıp tamamıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmenin tavsiye edildiği raporda, bilinen ve şimdiye kadar uygulanan enerji modellerinin çevresel ve sosyal anlamda hoş olmayan sonuçlar doğurduğu ifade edildi ve dünyanın fosil yakıtlara olan tehlikeli bağımlılığını daha fazla sürdüremeyeceği belirtildi. Gerçekleşmesi mümkün bir küresel senaryo hazırlamak için şimdiye kadar denenmiş her türlü strateji ile teknoloji alternatiflerinin değerlendirildiği raporda enerji tartışmasına yeni bir soluk getirecek ifadeler yer aldı. “Bu yüzyılın ortasına gelindiğinde dünyanın bütün enerji arzının yenilenebilir ve sürdürülebilir kaynaklarla karşılanabileceği bir sistem”in mümkün olduğunu iddia eden rapor 2050 yılında elektrik enerjisinin dünyanın her yerinde kazanacağı öneme değindi.  Raporda, Ar-Ge çalışmalarının likit yakıtlara yöneltilmesi gereğinin altı çizilirken büyük gemi ve uçaklarda biyoyakıt kullanımının yaygınlaştırılmasının ne kadar önemli olduğundan bahsedildi. Enerjinin ve özellikle elektrik enerjisinin adil bir şekilde herkese ulaştırılması gerekliliğine vurgu yapıldı. Rapora göre elektrik ve gaz kesintileri, sürekli tırmanan petrol fiyatları gibi şu an dünyanın pek çok yerinde karşılaşılan sıkıntılar, gelecekte enerji talebinin artması durumunda daha da vahim bir hale gelecek. Ancak Enerji Raporu bugünden itibaren akıllıca seçimler yardımıyla enerji tasarrufu yapılabileceği konusunda tüketicileri şu bulgusuyla yüreklendirdi: Enerji bugün akıllıca kullanılırsa toplamdaki enerji talebi %15 azaltılabilir. Böylece de 2050 yılında 9 milyar kişiye ulaşması beklenen dünya nüfusunun enerji ihtiyacı karşılanabilir.

Ayrıntılar için:

http://wwf.panda.org/what_we_do/footprint/climate_carbon_energy/energy_solutions/renewable_energy/sustainable_energy_report/